POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. Introducere

Prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica de confidențialitate") vă oferă o prezentare generală a scopurilor, temeiurilor juridice și a mijloacelor prin care societate din cadrul grupului LEI Register (denumită în continuare „Registrul LEI” sau „noi”) prelucrează datele cu caracter personal. În plus, Politica de confidențialitate explică ce date cu caracter personal prelucrăm, descrie perioadele de păstrare a datelor, precum și drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, precum și pentru a îndeplini toate prevederile de reglementare, Registrul LEI, în toate operațiunile sale, respectă cerințele stipulate în Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”) și alte acte legislative aplicabile.

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este societatea din cadrul grupului LEI Register, adică o societate din cadrul grupului LEI Register responsabilă pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, pe baza unei relații contractuale sau precontractuale, sau a altor servicii oferite de societate, pe care le-ați utilizat sau intenționați să le utilizați. Detaliile de contact pentru toate companiile din grupul LEI Register se regăsesc aici.

În cazul în care aveți întrebări legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, contactați-ne prin e-mail, la [email protected].

2. Scopurile și temeiurile juridice aferente prelucrării

Registrul LEI vă prelucrează datele cu caracter personal doar în măsura minimă necesară, pentru a atinge scopurile descrise în acest Capitol al Politicii de confidențialitate. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal are un scop și un temei juridic specific și limitat, care sunt descrise în detaliu mai jos.

2.1. Încheierea și executarea contractelor de prestări de servicii

Principalele operațiuni ale Registrului LEI cuprind activitățile unui agent oficial de înregistrare a codurilor LEI (identificator al entității juridice), care este utilizat la nivel mondial pentru a identifica o entitate juridică. Printre aceste operațiuni se numără serviciile furnizate entităților juridice în legătură cu înregistrarea, reînnoirea și transferul unui cod LEI.

Pentru a furniza aceste servicii, Registrul LEI prelucrează datele de contact ale reprezentanților entităților juridice care utilizează serviciile noastre (nume și prenume, număr de telefon, adresă de e-mail).

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal descrise în această secțiune reprezintă (în funcție de stadiul de prestare a serviciilor sau de pregătirea acestora) obligația de a îndeplini contractul încheiat între Registrul LEI și client, sau necesitatea de a lua măsuri înainte de încheierea contractului respectiv [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD].

2.2. Activități de marketing

Registrul LEI și/sau partenerii noștri contractuali pot trimite buletine informative și alte notificări prin poștă, precum și prin e-mail clienților existenți și clienților potențiali (care sunt, de asemenea, entități juridice), utilizând informațiile de contact găsite din surse publice (denumite în continuare, „Buletine informative”). Scopul unei astfel de prelucrări de date este acela de a prezenta serviciile Registrului LEI potențialilor clienți, de a colecta feedback cu privire la serviciile noastre și la experiența noastră în materie de servicii, și de a ne îmbunătăți procesele de afaceri și portofoliul de servicii pe baza acestor informații.

Puteți renunța la Buletinele informative transmise entității dumneavoastră juridice prin apăsarea butonului „dezabonare” de lângă Buletinul informativ respectiv (pentru Buletinele informative transmise pe e-mail). De asemenea, este posibil să renunțați la Buletinele informative (atât la cele trimise prin poștă, cât și la cele transmise prin e-mail), trimițându-ne o notificare cu o cerere în acest sens, folosind detaliile de contact furnizate în Capitolul 1 din Politica de confidențialitate.

Temeiul juridic pentru transmiterea buletinelor informative este, în funcție de situația specifică, consimțământul persoanei vizate [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD] sau subsecțiunile 103¹ 2 și 3 din Legea estoniană privind comunicațiile electronice.

Vă rugăm să rețineți că, deși temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este consimțământul, retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării datelor pe baza unui consimțământ prealabil și valabil.

2.3. Îndeplinirea obligațiilor legale

În anumite situații, trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal pentru a ne îndeplini obligațiile legale. Printre acestea se numără, de exemplu, obligațiile contabile, răspunsul la anchetele autorităților guvernamentale, obligațiile care decurg din reglementările AML/CFT și informarea autorităților de supraveghere și a persoanelor fizice cu privire la (potențiale) încălcări.

În astfel de situații, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă obligația noastră legală [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD].

3. Păstrarea datelor

Stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada în care sunt necesare pentru scopurile menționate în Capitolul 2 din prezenta Politică de confidențialitate.

Date cu caracter personal prelucrate pentru încheierea și executarea contractelor cu clienții

Datele cu caracter personal sunt stocate, în general, pe durata relației cu clientul respectiv și până la data expirării unor potențiale pretenții legale. Datele cu caracter personal prelucrate în cursul negocierilor sau consultărilor precontractuale, care nu s-au finalizat prin încheierea unui contract (de exemplu, datele prelucrate în timpul consultărilor și al solicitărilor de prețuri), vor fi stocate timp de 5 ani de la încheierea negocierilor respective.

Date cu caracter personal prelucrate pentru activități de marketing

Datele cu caracter personal vor fi stocate până când încetează necesitatea prelucrării acestora, dar nu mai mult decât până la încheierea relației cu clientul sau până la retragerea consimțământului care a constituit temeiul juridic pentru activitățile de marketing specifice (cu condiția ca temeiul juridic pentru prelucrare să fi fost consimțământul).

Date cu caracter personal prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale

Pentru a îndeplini obligațiile legale și în alte situații specifice, putem păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai îndelungată decât cea menționată mai sus, inclusiv:

(a) pentru conformitatea cu obligațiile legale care revin Registrului LEI;
(b) din motive contabile;
(c) din motive legate de executarea unor eventuale drepturi de creanță.

De exemplu, păstrăm toată documentația contabilă originală (cum ar fi, facturile) timp de 7 ani de la sfârșitul exercițiului financiar în care a fost efectuată înregistrarea contabilă relevantă. Pentru a permite depunerea de cereri de despăgubire sau depunerea de obiecții la potențiale cereri de despăgubire formulate împotriva noastră, putem păstra datele cu caracter personal timp de 5 ani sau maximum 10 ani (în cazul unei încălcări intenționate) în conformitate cu termenele de prescripție pentru reclamații și, în cazul unor litigii în curs, până la soluționarea finală a acestora.

4. Cookie-uri

În plus față de prelucrarea datelor descrisă mai sus, folosim cookie-uri pe site-ul web https://www.codlei.ro (denumit în continuare „Site-ul web”), al căror scop este de a vă oferi o experiență de utilizare mai bună, mai rapidă și mai sigură. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt stocate pe calculatorul, smartphone-ul, tableta sau pe alt dispozitiv pe care îl utilizați pentru a vizita Site-ul web. Cookie-urile ne oferă informații despre modul în care este utilizat Site-ul web, ne permit să compilăm statistici privind vizitele pe Site-ul web, să afișăm conținut de marketing care v-ar putea interesa și să asigurăm funcționalitatea, precum și un standard ridicat de experiență de utilizare a Site-ului web.

Site-ul web utilizează următoarele cookie-uri:

Cookie-uri strict necesare

Cookie Scop Perioada de păstrare
__cfruid Cloudflare setează acest cookie pentru a identifica traficul web de încredere. sesiune
enforce_policy PayPal setează acest cookie pentru tranzacții sigure. 1 an
LANG Paypal setează acest cookie pentru a oferi opțiuni de plată și securitate. 9 ore
tsrce PayPal setează acest cookie pentru a activa serviciul de plată PayPal pe site-ul web. 3 zile
x-pp-s PayPal setează acest cookie pentru a procesa plățile pe site. sesiune
l7_az PayPal setează acest cookie pentru funcția de autentificare PayPal de pe site. 1 oră
ts PayPal setează acest cookie pentru a permite tranzacții sigure prin PayPal. 1 an 1 lună 4 zile
ts_c PayPal setează acest cookie pentru efectuarea de plăți sigure prin PayPal. 1 an 1 lună 4 zile
leiregister_order_id ID-ul formularului de cerere este necesar pentru ca plata să corespundă formularului corect. Se utilizează și pentru a afișa datele corecte ale comenzii după efectuarea plății. 3 zile
JSESSIONID Acest cookie este creat/trimis atunci când este creată o sesiune pentru a menține sesiunea pe durata vizitei. sesiune
BIGipServer* Acest cookie este utilizat pentru echilibrarea încărcăturii și pentru a asigura coerența sesiunilor utilizatorilor și performanța site-ului web. sesiune
TS01* Acest cookie este utilizat pentru gestionarea securității și a sesiunii, asigurând tranzacții sigure și o experiență de utilizare consecventă. sesiune
LS_CSRF_TOKEN Zoho setează acest cookie în scopuri de securitate, pentru a evita falsificarea cererilor de tip cross-site (CSRF), pentru apelurile AJAX efectuate de vizitator. sesiune
PHPSESSID Acest cookie este nativ pentru aplicațiile PHP. Cookie-ul stochează și identifică ID-ul unic de sesiune al unui utilizator, pentru a gestiona sesiunile utilizatorilor pe site-ul web. Cookie-ul este un cookie de sesiune și va fi șters atunci când toate ferestrele browser-ului sunt închise. sesiune

Cookie-uri funcționale

Cookie Scop Perioada de păstrare
SRM_B Microsoft Advertising setează acest cookie pentru un ID unic pentru vizitatori. 1 an 24 de zile
leiregistero-_zldp Acest cookie identifică vizitatorii unici pentru Zoho SalesIQ 1 an 1 lună 4 zile
leiregistero-_zldt Acest cookie identifică vizitele unice ale unui vizitator pe Zoho SalesIQ 1 zi
_uetsid Microsoft Advertising setează acest cookie pentru a identifica ID-ul sesiunii, pentru o sesiune unică pe site. 1 zi
_uetvid Microsoft Advertising setează acest cookie pentru a identifica un ID de vizitator unic, anonimizat, care reprezintă un vizitator unic. 1 an 24 de zile
_vwo_ds VWO setează acest cookie pentru date persistente la nivel de vizitator pentru VWO Insights. 3 luni
_vwo_sn VWO setează acest cookie pentru a stoca informații la nivel de sesiune. 1 oră
_vis_opt_s VWO setează acest cookie pentru a urmări sesiunile create pentru un vizitator. Acesta măsoară numărul de ori în care browser-ul a fost închis și redeschis.  3 luni 8 zile
_vis_opt_test_cookie VWO creează acest cookie pentru a determina dacă sunt sau nu activate cookie-uri în browser-ul utilizatorului. sesiune
uesign Zoho setează acest cookie pentru Chat în direct pentru vizitatori. 1 lună
_zcsr_tmp Zoho setează acest cookie pentru funcția de autentificare pe site-ul web. sesiune
CF5aca6f3602033_1/2 Salvează datele introduse de utilizatori în formulare, permițând acestora să completeze formularul mai târziu, fără a pierde informațiile. 1 zi

Cookie-uri statistice

Cookie Scop Perioada de păstrare
MR Bing setează acest cookie pentru a indica dacă actualizează sau nu MUID. 7 zile
SM Microsoft Clarity setează acest cookie pentru sincronizarea MUID între domeniile Microsoft. sesiune
MUID Microsoft Clarity setează acest cookie pentru a identifica browser-ele web unice care vizitează site-urile Microsoft. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru publicitate, analiza site-ului și alte scopuri operaționale. 1 an 24 de zile
_gcl_au Google Tag Manager setează acest cookie pentru funcționalitatea "Conversion Linker" - acesta preia informații din clicurile publicitare și le stochează într-un cookie first-party, astfel încât conversiile să poată fi atribuite în afara paginii de destinație. 3 luni
_vwo_uuid_v2 VWO setează acest cookie pentru a calcula traficul unic pe un site web. 1 an
_ga_* Google Analytics setează acest cookie pentru a stoca și a număra vizionările de pagini. 2 ani
_ga Google Analytics setează acest cookie pentru a calcula datele despre vizitatori, sesiuni și campanii și pentru a urmări utilizarea site-ului, în scopul raportului de analiză al site-ului. Cookie-ul stochează informații în mod anonim și atribuie un număr generat aleatoriu pentru a recunoaște vizitatorii unici. 2 ani
_clck Microsoft Clarity setează acest cookie pentru a reține ID-ul de utilizator Clarity al browser-ului și setările exclusive pentru acel site web. Astfel, se garantează că acțiunile întreprinse în timpul vizitelor ulterioare pe același site web vor fi legate de același ID de utilizator. 1 an
_clsk Microsoft Clarity setează acest cookie pentru a stoca și consolida vizionările de pagini ale unui utilizator într-o singură înregistrare a sesiunii. 1 zi
utsdb Zoho SalesIQ setează acest cookie pentru a înregistra date privind comportamentul vizitatorilor pe site-ul web. Persistent
siqlsdb Zoho setează acest cookie pentru a genera un ID unic pentru sesiune. Acest lucru permite site-ului web să obțină date despre comportamentul vizitatorilor, în scopuri statistice. Persistent
CLID Microsoft Clarity setează acest cookie pentru a identifica primul moment în care Clarity a văzut acest utilizator pe orice site care utilizează Clarity. 1 an
user_referer_url Determină sursa de trafic către site-ul web. 30 de zile
utm_email Determină sursa de trafic către site-ul web. 5 zile
utm_sms Determină sursa de trafic către site-ul web. 5 zile
paper Determină sursa de trafic către site-ul web. 5 zile
leivajutus_g Determină sursa de trafic către site-ul web. 30 de zile
leivajutus_m Determină sursa de trafic către site-ul web. 30 de zile
_uetmsclkid Acesta este Microsoft Click ID și este utilizat pentru a îmbunătăți acuratețea urmăririi conversiilor. 90 de zile

Cookie-uri de marketing

Cookie Scop Perioada de păstrare
MUID Bing setează acest cookie pentru a recunoaște browserele web unice care vizitează site-urile Microsoft. Acest cookie este utilizat pentru publicitate, analiza site-ului și alte operațiuni. 1 an 24 de zile
ANONCHK Microsoft Clarity setează acest cookie pentru a indica dacă MUID este transferat către ANID, un cookie utilizat pentru publicitate. Clarity nu utilizează ANID și, prin urmare, această setare este întotdeauna 0. 10 minute
b3e783bb62 Zoho setează acest cookie pentru echilibrarea internă a încărcăturii serverelor SalesIQ. sesiune
_fbp Facebook setează acest cookie pentru a afișa reclame după ce ați vizitat site-ul web, fie pe Facebook, fie pe o platformă digitală alimentată de publicitatea Facebook. 3 luni

Cookie-urile utilizate pe Site-ul web se pot schimba în timp. Dacă vizitați Site-ul web, vă exprimați acordul pentru utilizarea cookie-urilor care sunt strict necesare pentru funcționalitățile acestuia și nu vi se va solicita un consimțământ separat pentru utilizarea cookie-urilor strict necesare. Pentru utilizarea tuturor celorlalte tipuri de cookie-uri, vă solicităm consimțământul prin intermediul Site-ului web.

Puteți renunța la cookie-uri în orice moment prin modificarea setărilor browser-ului web al dispozitivului dumneavoastră și prin ștergerea cookie-urilor salvate.

5. Sursele de date și dreptul de acces

Este posibil să primim date cu caracter personal de la vizitatorii Site-ului web și de la utilizatorii serviciilor noastre (de exemplu, dacă un vizitator al Site-ului web trimite o cerere de înregistrare, reînnoire sau transfer al unui cod LEI prin intermediul Site-ului web). De asemenea, putem obține date cu caracter personal despre persoanele de contact ale potențialilor clienți (entități juridice) din Registrul Comerțului și din alte surse publice.

Accesul la datele cu caracter personal descrise în Politica de confidențialitate este acordat exclusiv membrilor consiliului de administrație și angajaților noștri, pentru a-și îndeplini obligațiile profesionale specifice. De exemplu, datele referitoare la cererile de înregistrare a codului LEI sunt prelucrate de către specialiștii în servicii pentru clienți și operațiuni, pentru a-și îndeplini sarcinile de lucru specifice.

În anumite cazuri, și furnizorii de servicii care ne oferă servicii specifice (de exemplu, servicii IT, servicii de contabilitate, servicii de livrare de Buletine informative) pot avea acces la un număr limitat de date cu caracter personal.

În general, nu transferăm date cu caracter personal către țări din afara Spațiului Economic European. Cu toate acestea, în cazul în care astfel de transferuri sunt inevitabil necesare, pentru a atinge scopurile descrise în Capitolul 2 din Politica de confidențialitate, vom transfera date cu caracter personal exclusiv către destinatari din afara Spațiului Economic European, a căror țară de reședință asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal (Comisia Europeană a publicat o decizie privind caracterul adecvat al protecției în acest sens) și/sau nivelul corespunzător de protecție poate fi atins prin garanții adecvate, de exemplu, prin punerea în aplicare a unor clauze standard de protecție a datelor și/sau a unor reguli corporative cu caracter obligatoriu.

6. Drepturile persoanelor vizate

În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Registrul LEI, aveți următoarele drepturi, astfel cum sunt specificate în RGPD:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă le prelucrăm, ce date cu caracter personal prelucrăm, pe ce temei juridic și în ce mod le prelucrăm. De asemenea, aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal care v-au fost prelucrate.

Dreptul la rectificare

Aveți dreptul de a ne solicita să corectăm orice erori apărute în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, dacă datele dumneavoastră cu caracter personal au fost modificate). Acest drept poate fi exercitat în cazul în care datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră sunt incomplete, neactualizate sau incorecte.

Dreptul de a fi uitat

Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

  • datele cu caracter personal prelucrate nu mai sunt necesare pentru atingerea scopurilor prelucrării;
  • vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (cu condiția ca temeiul juridic al prelucrării să fi fost consimțământul).

Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal

  • Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în următoarele situații:
  • contestați validitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
  • devine evident că nu există un temei juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dar nu solicitați ștergerea datelor cu caracter personal;
  • aveți nevoie de datele cu caracter personal pentru a pregăti, prezenta sau susține o acțiune în justiție.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a obiecta împotriva oricărui proces decizional automatizat de către noi și a prelucrării datelor cu caracter personal în legătură cu marketingul direct.

Dreptul de a transfera datele cu caracter personal către un alt operator

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului sau a unei obligații care decurge dintr-o relație contractuală dintre noi, dumneavoastră aveți dreptul de a ne solicita să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și într-un format care poate fi citit automat. Dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, aveți și dreptul de a ne solicita să vă transferăm datele cu caracter personal către un alt operator de date indicat de dumneavoastră.

Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment

În cazul în care temeiul juridic al prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este consimțământul, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment. Rețineți că retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării anterioare a datelor, care s-a bazat pe un consimțământ valabil.

Pentru a vă exercita drepturile descrise mai sus, contactați-ne la [email protected]. Rețineți că drepturile persoanelor vizate nu sunt absolute și, pentru fiecare solicitare, trebuie să evaluăm dacă și în ce măsură legislația aplicabilă privind protecția datelor ne permite să dăm curs cererii dumneavoastră. Vom răspunde la cererea dumneavoastră în termen de o lună de la primirea acesteia. În cazul în care nu este posibil să răspundem la cerere în termen de o lună, putem prelungi termenul de răspuns cu încă două luni, informându-vă cu privire la prelungirea termenului și la motivul prelungirii în termen de o lună de la primirea cererii.

7. Întrebări și reclamații

Dacă aveți întrebări sau reclamații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, nu ezitați să ne contactați la [email protected]. Vă vom răspunde în termen de o lună de la primirea întrebării sau a reclamației.

Dacă nu sunteți de acord cu răspunsul primit, aveți dreptul de a depune o plângere la Inspectoratul pentru protecția datelor (adresa: Tatari 39, Tallinn 10134; e-mail: [email protected]; telefon: +372 627 4135), precum și la autoritatea de protecție a datelor din țara dumneavoastră.

Informații despre alte autorități de protecție a datelor din Uniunea Europeană sunt disponibile aici.

8. Actualizarea politicii de confidențialitate

Ne străduim în mod constant să ne asigurăm că atât activitățile de prelucrare a datelor, pe care le desfășurăm, cât și documentația aferentă sunt simple, clare și transparente și îndeplinesc toate cerințele prevăzute de legislație și cele mai bune practici de protecție a datelor. În consecință, actualizăm, detaliem și îmbunătățim în mod regulat prezenta Politică de confidențialitate.

Puteți găsi întotdeauna o versiune actualizată a prezentei Politici de confidențialitate pe Site-ul nostru web.

Ultima actualizare: 02.02.2024