TERMINI ȘI CONDIȚII

Condiții generale

Partea contractantăeste societatea din grupul LEI Register care își desfășoară activitatea în țara de reședință a clientului. În cazul în care nicio companie din grupul LEI Register nu își desfășoară activitatea în țara de reședință a clientului, atunci va fi LEI Register OU (cod LEI 894500SMOMUFH0UZXT46). Grupul LEI Register operează în România sub marca comercială Registrul LEI. LEI Register este un Agent de Înregistrare LEI. Suntem parteneri cu LOU Ubisecure Oy (RapidLEI) (LEI 529900T8BM49AURSDO55).

Societățile grupului LEI Register:

LEI Register OU
Adresă: Uus tn 21-2, 10111, Tallinn, Estonia
Email: [email protected]

LEI Kode ApS
Adresă: Øllgårdsvej 5, 2630, Taastrup, Danemarca
Email: [email protected]

LEI Register India Private Limited
Adresă: 15a, etajul 4, City Vista, Tower A Fountain Road, Kharadi, India
Email: [email protected]

1. Proces de atribuire Cod LEI nou, Reînnoire LEI și Transfer LEI

1.1. Pentru a depune o cerere pentru un nou cod LEI, a reînnoi un cod LEI existent sau a transfera un cod LEI sub conducerea Registrul LEI, solicitantul trebuie să completeze formularul de cerere relevant, să-și prezinte datele și să plătească serviciul printr-un card de credit, PayPal sau transfer bancar.

1.2. Solicitantul este de acord că, prin transmiterea formularului își exprimă acordul pentru termenii și condițiile Registrul LEI. Solicitantul confirmă că datele transmise sunt corecte și că deține autoritatea deplină pentru a depune o cerere pentru un cod LEI în numele persoanei juridice (client). Solicitantul are la cunoștință faptul că datele de contact pot fi transmise Unității de Operare Locale (LOU - Local Operating Unit).

1.3. Solicitantul are la cunoștință și este de acord să ofere toate drepturile Registrul LEI pentru a semna termenii și condițiile unității LOU selectate în numele său. De exemplu, termenii și condițiile RapidLEI se regăsesc aici. Termenii și condițiile dintre LOU-uri sunt foarte similare, deoarece toate unitățile respectă liniile directoare ale Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

1.4. Solicitantul acordă Registrul LEI toate drepturile de a gestiona codul LEI al persoanei juridice în numele său. De exemplu, un nou solicitant LEI acordă toate drepturile Registrul LEI pentru a depune o cerere pentru un cod LEI în numele persoanei juridice. Un solicitant de reînnoire a codului LEI acordă Registrul LEI toate drepturile de a reînnoi un cod LEI în numele persoanei juridice. Un solicitant de transfer al codului LEI acordă Registrul LEI toate drepturile de a-și transfera codul LEI sub conducerea Registrul LEI.

1.5. Un solicitant de transfer al codului LEI are la cunoștință faptul că un transfer LEI implică/poate implica o modificare a LOU. Dacă un solicitant de reînnoire a codului LEI depune o cerere pentru reînnoirea unui cod LEI la Registrul LEI care nu se află în gestionarea acestuia, codul LEI trebuie transferat sub conducerea Registrul LEI. Codul LEI poate fi transferat înainte de reînnoirea LEI sau în timpul procesului de reînnoire a LEI. Registrul LEI nu poate reînnoi un cod LEI care nu se află în gestionarea sa.

1.6. Un cod LEI care este gestionat de Registrul LEI poate fi reînnoit cu maximum 60 de zile înainte de expirare. Cu toate acestea, în cazul în care clientul transferă și reînnoiește un cod LEI care este gestionat de un furnizor de servicii care este diferit de Registrul LEI și „următoarea dată de reînnoire” (next renewal date) a codului LEI este mai mare de 60 de zile, zilele de la perioada de reînnoire a codului LEI se pot pierde.

1.7. Registrul LEI va începe procesul de înregistrare, reînnoire și/sau transfer LEI la scurt timp după ce primește cererea și confirmarea plății.

1.8. Solicitantul are la cunoștință faptul că poate fi contactat pentru a furniza o Scrisoare de Autorizare (Împuternicire) sau orice altă dovadă care arată că este autorizat să solicite un cod LEI în numele persoanei juridice.

1.8.1. Doar semnatarii desemnați pot semna Scrisoarea sau Autorizația, în funcție de identitatea acestora. Solicitantul are la cunoștință faptul că este interzis să simuleze calitatea de semnatar autorizat, ceea ce constituie infracțiune de fals privind identitatea.

1.9. Solicitantul are la cunoștință faptul că poate fi contactat pentru a furniza documente suplimentare. De exemplu, Registrul LEI poate solicita documente care dovedesc înregistrarea persoanei juridice, documente care arată cine sunt reprezentanții autorizați ai persoanei juridice, documente care arată data înființării persoanei juridice sau documente care arată când au fost modificate datele persoanei juridice.

1.10. Solicitantul are la cunoștință faptul că, în cazul în care persoana juridică are o societate-mamă finală care deține acțiuni de control (de obicei > 50%) și consolidează conturile societății filiale, acesta este obligat să raporteze datele societății-mame (nivelul 2). În cazul în care persoana juridică nu are nicio societate-mamă sau nu le poate raporta, va fi necesar să se indice un motiv pentru care nu furnizează datele societății-mame (nivel 2) prin alegerea unei excepții de raportare.

1.10.1. Registrul LEI poate contacta solicitantul pentru a furniza documente suplimentare pentru a verifica consolidarea.

1.11. Solicitantul are la cunoștință faptul că, în cazul în care persoana juridică este o sucursală internațională, acesta este obligat să raporteze codul LEI al sediului central. Dacă nu furnizează codul LEI al sediului central, Registrul LEI nu poate continua procedurile legate de cererea pentru codul LEI. Codul LEI al sediului central trebuie să aibă statusul ISSUED (Emis).

1.12. Solicitantul este conștient de faptul că, în cazul în care persoana juridică este un fond, Registrul LEI poate solicita informații despre relațiile cu fondul (entitate de administrare a fondului, fond umbrelă (de protecție) al unui sub-fond și/sau fond principal al unui fond de investiții speculative).

1.12.1. Registrul LEI poate contacta solicitantul pentru a furniza documente suplimentare pentru verificarea relației cu fondul.

1.12.2. Pentru a raporta o relație, este necesar un cod LEI din partea entității de administrare a fondului, a fondului umbrelă și a fondului principal.

1.13. Codul LEI va fi furnizat în cel mai scurt timp posibil. În 90% din cazuri, codurile LEI noi sunt emise în decurs de 1-3 ore. Validarea datelor privind relațiile cu societățile-mamă și cele cu diferite fonduri pot dura până la 48 de ore. Reînnoirile și transferurile codurilor LEI pot dura până la 7 zile. Dacă există probleme cu validarea datelor sau, în cazuri rare, timpul de procesare poate fi mai lung decât de obicei.

1.14. După finalizarea procesului, solicitantul va primi un e-mail de confirmare cu factura, la adresa de e-mail de contact furnizată în cererea pentru codul LEI.

1.15. Solicitantul este conștient și este de acord cu faptul că, după ce a depus cererea și a acceptat termenii și condițiile, cererea va fi considerată finală. Ulterior primirii de către Registrul LEI a cererii de transfer, aceasta nu va mai putea fi revocată. Ulterior primirii de către Registrul LEI a confirmării plății pentru o cerere de nou cod LEI, reînnoirea codului LEI, sau reînnoire și transfer, cererea nu poate fi revocată. Dacă solicitantul a furnizat suficiente informații pentru a procesa cererea pentru codul LEI, procesul nu poate fi oprit și codul LEI va fi emis.

1.16. Solicitantul are la cunoștință faptul că, în cazul în care nu furnizează informațiile solicitate, inclusiv toate cererile de informații menționate mai sus, Registrul LEI și LOU relevantă vor depune eforturi rezonabile pentru a completa cererea pentru codul LEI. Acest lucru poate duce la setarea detaliilor societății-mame (nivelul 2) ca neaparținând domeniului public sau la nepublicarea datelor despre relația cu fondul. Cu toate acestea, în cazul în care codul LEI nu poate fi emis, reînnoit și/sau transferat ca urmare a nerespectării de către solicitant a informațiilor solicitate, Registrul LEI și LOU relevantă nu vor fi responsabile pentru nicio daune legate de codul LEI.

1.17. Solicitantul are la cunoștință faptul că, după emiterea codului LEI, datele de referință legate de respectivul cod LEI și de codul LEI ale persoanei juridice vor fi publicate pe site-ul web al GLEIF și pe cel al Registrul LEI. După emiterea codului LEI, acesta nu poate fi șters sau transferat către o altă persoană juridică.

1.18. Registrul LEI va trimite un e-mail la adresa de e-mail de contact furnizată cu 60 de zile înainte ca un cod LEI să necesite reînnoire (adică cu 60 de zile înainte de data de expirare plătită).

2. Planuri multianuale și reînnoiri automate

2.1. Pentru confortul clienților Registrul LEI oferă posibilitatea de a plăti anticipat taxa de reînnoire, în avans până la 5 ani.

2.1.2. În cazul în care clientul a cumpărat serviciul de reînnoire a codului LEI pentru mai mulți ani Registrul LEI va acoperi costul de reînnoire pentru perioada cumpărată.

2.1.3. În cazul în care clientul a comandat o reînnoire multianuală a codului LEI (de exemplu, cod LEI pe 5 ani) de la Registrul LEI și în timpul perioadei preplătite transferă codul LEI către un alt furnizor de servicii, contractul multianual va fi anulat automat.

2.2 Indiferent dacă clientul a cumpărat serviciul de reînnoire pentru mai mulți ani (2-5), datele privind codul LEI vor fi actualizate anual. Prin urmare, „următoarea dată de reînnoire” din baza de date GLEIF este de obicei momentul emiterii codului LEI/ultimei reînnoiri + 365 de zile, dar niciodată mai mult de 425 de zile în viitor.

2.3. Clientul poate opta pentru reînnoirea automată a codului său LEI.

2.3.1. În cazul în care clientul a ales reînnoirea anuală automată a codului LEI, acesta va fi taxat cu 60 de zile înainte de încheierea contractului. Plata va fi dedusă din același cont furnizat pentru prima plată.

2.3.2 Clientul va fi informat prin e-mail despre viitoarea reînnoire automată. Acesta va avea la dispoziție o perioadă de 5 zile pentru a trimite modificări ale datelor aferente codului LEI, în cazul în care sunt necesare actualizări, sau pentru a anula reînnoirea automată a codului LEI. Ulterior perioadei de 5 zile, Registrul LEI va începe procesul de reînnoire. Odată ce procesul de reînnoire a fost finalizat, clienții vor primi prin e-mail o confirmare finală, care va conține factura finală pentru procesul de reînnoire. După ce codul LEI este reînnoit, reînnoirea nu poate fi anulată.

2.4. Registrul LEI are dreptul deplin de a reînnoi codul LEI al persoanei juridice și de a actualiza datele de referință din baza de date GLEIF prin intermediul unității LOU relevante.

2.4.1. Dacă persoana juridică este înregistrată, Registrul LEI și LOU relevantă au dreptul de a actualiza datele de referință ale persoanei juridice în baza registrului relevant.

2.4.2. În cazul în care datele persoanei juridice nu pot fi verificate în raport cu un registru, Registrul LEI și LOU relevantă vor depune eforturi rezonabile pentru a reînnoi codul LEI folosind datele existente. Aceasta poate include setarea datelor societății-mame (nivelul 2) ca neaparținând domeniului public, sau neraportarea datelor despre relația cu fondul.

2.4.3. Clientul este de acord să aducă la cunoștința Registrul LEI în cazul în care a avut loc o modificare a datelor care nu poate fi validată din registrele publice și să furnizeze informațiile actualizate relevante.

2.4.4. Registrul LEI poate contacta clientul pentru a-i solicita să furnizeze informații și/sau documente actualizate (de exemplu, conturi consolidate actualizate, o excepție de raportare, o scrisoare de autorizare, dovada de autorizare sau orice alte date).

2.4.5. În cazul în care clientul nu furnizează informațiile și/sau documentele solicitate, codul LEI nu poate fi reînnoit. Dacă, în urma erori de către client a informațiilor solicitate, codul LEI nu este reînnoit, Registrul LEI și LOU relevantă nu vor fi responsabile pentru nicio daună legată de codul LEI. În cazul în care clientul nu furnizează informațiile solicitate în termen de 60 de zile Registrul LEI are dreptul de a anula contractul.

3. Serviciu Fast-track

3.1. Serviciul Fast-track este doar pentru noii clienți LEI. Fast-track acceptă persoanele juridice înregistrate la Registrul Comerțului care nu dețin sau nu raportează date ale societății-mame (nivelul 2) sau date despre relația cu fondul. În cazul în care clientul se califică pentru Fast-track, caseta de selectare Fast-track va fi prezentată pe pagina de finalizare a comenzii.

3.2. În cazul în care caseta de selectare Fast-track nu este afișată pe pagina de finalizare, atunci nu s-a găsit nicio potrivire între codul de înregistrare al entității și baza de date a Registrului Comerțului, sau datele aferente relației dintre societăți au fost raportate în cerere. În acest caz, cererea pentru codul LEI va fi tratată ca o cerere obișnuită.

3.3. Registrul LEI garantează furnizarea unui nou cod LEI într-un termen de 3 ore pentru clienții Fast-track.

3.4. Registrul LEI va depune eforturi rezonabile pentru a furniza codul LEI în intervalul de timp promis.

4. Certificat LEI/Etichetă

4.1. Certificatul LEI + Eticheta și o copie pe hârtie a Certificatului pot fi adăugate la comandă pe pagina de finalizare a comenzii, sau pot fi cumpărate separat ulterior publicării datelor LEI pe acest site web. Certificatul LEI + Eticheta și o copie pe hârtie a Certificatului pot fi cumpărate separat, căutând codul LEI în secțiunea „Certificat și etichetă LEI” a acestui site web.

4.2. Registrul LEI va trimite copia pe hârtie a Certificatului în 7 zile lucrătoare. Copia tipărită va fi trimisă la adresa sediului persoanei juridice.

4.3. Registrul LEI își păstrează dreptul de a nu trimite o nouă copie pe hârtie în cazul în care clientul a furnizat date incorecte sau acesta nu acceptă livrarea.

5. Taxe

5.1. Taxele pentru a comanda un nou cod LEI, a transfera un cod LEI sau a reînnoi un cod LEI se regăsesc în secțiunea „Prețul LEI” a acestei pagini web. Costul unui nou cod LEI include înregistrarea inițială a codului LEI și reînnoirea anuală a respectivului cod LEI pentru perioada aleasă. Costul reînnoirii unui cod LEI existent include reînnoirea anuală a acelui cod LEI pentru perioada aleasă. Transferul unui cod LEI este gratuit, dacă este necesar. Costurile indicate includ onorariul GLEIF. Prețurile nu includ TVA. TVA este 0% în cazul unui cod TVA valabil emis în UE. Codul TVA este validat automat în baza de date VIES. Taxa TVA este de 19% în cazul unui cod TVA nevalabil sau dacă nu există un cod TVA, TVA-ul va fi adăugat conform schemei UE OSS.

5.2. Solicitantul poate alege servicii suplimentare contra cost.

5.2.1. Adăugarea datelor societății-mame costă 45L per societate-mamă pe an.

5.2.2. Validarea datelor fondurilor costă 45L pe an.

5.2.3. Dacă opțiunea Fast-track este prezentă pe pagina de plată, aceasta este gratuită pentru contractele pe mai mulți ani. Pentru contractele de un singur an se va percepe o taxă suplimentară de 90L pentru serviciul Fast-track.

5.2.4. Prețurile pentru Certificatul LEI + Etichetă și copia pe hârtie a Certificatului se regăsesc în secțiunea „Certificat și etichetă LEI” a acestui site web.

6. Politica de rambursare

6.1 Pentru a solicita o rambursare, contactați [email protected]. Solicitările de rambursare și anulare pot fi trimise și către Uus 21-2, 10111, Tallinn, Estonia.

6.2 Rambursările vor fi emise în termen de 7 zile. Vă rugăm să rețineți că programul de rambursare variază în funcție de bancă. Rambursarea poate fi primită într-un termen de până la 30 de zile.

6.3. Registrul LEI are dreptul de a percepe o taxă de rambursare de 140L per rambursare.

6.4. Clientul are dreptul de a solicita rambursarea dacă nu îndeplinește niciuna dintre condițiile menționate la punctul 6.5.

6.5. Registrul LEI are dreptul de a refuza orice rambursare dacă:

6.5.1. Cererea a fost considerată finală.

6.5.2. Reînnoirea automată a codului LEI a fost finalizată.

6.5.3. Clientul a comandat o reînnoire a codului LEI pe mai mulți ani (de exemplu, cod LEI pe 5 ani) și descoperă mai târziu că nu mai are nevoie de codul LEI activ.

6.5.4. Clientul transferă codul LEI către un alt furnizor de servicii înainte de sfârșitul perioadei de reînnoire preplătită.

6.5.5. Zilele de la perioada de reînnoire a LEI sunt pierdute, deoarece clientul transferă și reînnoiește un cod LEI care este gestionat de un furnizor de servicii care este diferit de Registrul LEI, iar „următoarea dată de reînnoire” a codului LEI este mai mare de 60 de zile.

6.5.6. Se pierd zile din perioada de reînnoire a codului LEI al unei sucursale internaționale, deoarece codul LEI al sediului central a fost setat la statusul LAPSED (Expirat) și, ulterior, codul LEI al sucursalei internaționale a fost setat la statusul LAPSED (Expirat).

6.5.7. Codul LEI nu poate fi emis, reînnoit sau transferat ca urmare a nerespectării de către client a informațiilor solicitate în decurs de 60 de zile. Informațiile necesare pot include, dar nu se limitează la:

  • o Scrisoare de autorizare
  • dovada autorizării
  • documente din care rezultă cine sunt reprezentanții autorizați ai persoanei juridice
  • documente de înregistrare
  • documente care arată data înființării persoanei juridice
  • documente care arată când au fost modificate datele persoanei juridice
  • documente pentru verificarea relațiilor de consolidare sau de finanțare
  • codul LEI al sediului central sau al fondului umbrelă
  • orice alte documente/informații referitoare la persoana juridică.

6.5.8. După validarea datelor societăților-mamă (nivelul 2) furnizate, devine clar că cel puțin una dintre societățile-mamă nu efectuează consolidarea.

6.5.9. Registrul LEI nu reușește să furnizeze codul LEI în termen de 3 ore pentru clienții multianuali Fast-track, deoarece serviciul Fast-track este gratuit pentru clienții multianuali.

6.5.10. Clientul nu acceptă livrarea copiei pe hârtie a Certificatului LEI sau dacă a furnizat date incorecte.

6.6. Perioada de rambursare, astfel cum este detaliată în cadrul de guvernanță GLEIF RA, va fi respectată în mod corespunzător.

7. Legea aplicabilă

7.1 Prezentul contract și orice dispută sau cerere de despăgubire (inclusiv dispute sau cereri de despăgubire necontractuale) care decurg din sau în legătură cu acesta sau obiectul sau formarea acestuia vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația Angliei și Țării Galilor.

Condiții finale

Clientul este pe deplin responsabil pentru orice activitate aferentă codului LEI care este legată de persoana juridică pe care o reprezintă. Registrul LEI nu este responsabilă în niciun fel pentru eventualele daune legate de codul LEI.

Registrul LEI operează în calitate de Agent de înregistrare a codului LEI în numele clientului și cooperează cu unitățile LOU acreditate GLEIF pentru a comanda, reînnoi, transfera și actualiza codurile LEI pentru clienții acestora.

LEI Register își rezervă dreptul de a aduce modificări Termenilor și Condițiilor în orice moment. Documentul care descrie Termenii și condițiile actuale poate fi găsit întotdeauna pe site-ul web al Registrul LEI: https://www.codlei.ro